Slovenia
logoBeltPICK

Namen projekta so razvoj in raziskave v smeri reševanja razvojnih izzivov in priložnosti pri maloserijski in pri velikoserijski proizvodnji, ki so prisotne pri robotski manipulaciji kosov iz embalažnih enot, kjer se kosi nahajajo v raztresenem stanju. Cilj projekta BeltPICK je razvoj novega inovativnega visokotehnološkega izdelka, robotske celice BeltPICK z naprednim 3D strojnim vidom za manipulacijo raznovrstnih raztresenih kosov s proizvodnega traku. Končni izdelek bomo validirali in demonstrirali v operativnem okolju industrijskega proizvodnega procesa, tako da bo izdelek potrjen v končni obliki in primeren za uporabo v realnem okolju.

Razvoj robotske celice BeltPICK bo potekal v okviru več raziskovalno razvojih faz. Obsegal bo raziskovalne, razvojne in inovacijske aktivnosti v obliki industrijskih raziskav ter eksperimentalnega razvoja na tehnoloških stopnjah TRL 4 – 9 ter druge spremljevalne aktivnosti. Projektne aktivnosti bomo izvajali po principu sočasnega inženiringa, pri tem bomo v čim večji meri uporabili izkušnje iz RRI projekta RoBIN (robotska celica z naprednim 3D strojnim vidom za manipulacijo kosov v raztresenem stanju v tovarnah prihodnosti), ki je v zaključni fazi razvoja. Končni izdelek bomo pilotno in operativno validirali v avtomobilski panogi, v nadaljevanju pa bomo skupaj s partnerji rešitev prenesli tudi na aplikacije v drugih panogah. Rezultat projekta bo robotska celica BeltPICK z naprednim 3D strojnim vidom, predstavlja povsem nov visokotehnološki produkt, namenjen uporabi v tovarnah prihodnosti. Podjetjem z velikoserijsko in maloserijsko proizvodnjo bo omogočal avtomatizirano proizvodnjo izdelkov z visoko dodano vrednostjo. Sistem ima velik tržni potencial v tovarnah prihodnosti na globalni ravni, tako v avtomobilskem sektorju, kot tudi drugih sektorjih. Projekt delno sofinancira Republika Slovenija oziroma Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Evropska Unija oziroma Evropski sklad regionalni razvoj.

Projekt je sofinanciran v višini 298.867,75 EUR. Več o evropski kohezijski politiki v Sloveniji na spletni strani www.eu-skladi.si

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
TPV
AlpineonBeltPICK